Nyheder fra Samsø

1 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Samsø og omegn

Job tilbydes:
Social – og sundhedshjælper og pædagog til vores skønne plejecenter Kildemosen på Samsø
Brænder du for at arbejde med borgere i plejebolig? Ønsker du at give vores borgere en meningsfuld hverdag med aktivitet og glæde? Vil du være med til at løse sundhedsfaglige og rehabiliterende opgaver? Så har du nu muligheden for at blive en del af et meget velfungerende team på Kildemosen.   Der er tale om 2 faste stillinger på 20-37 timer ugeligt. Der vil være mulighed for stor medindflydelse i forhold til ønsker til vagtlag. Vi tilbyder: 36 borgere med stor lyst til livet Engagerede pårørende Dygtige, kreative og dedikerede kollegaer En dynamisk og udviklende arbejdsplads med fokus på borgeren og den høje faglighed. ALT i ALT en spændende stilling, hvor du har mulighed for at få alle dine kompetencer i spil. Som medarbejder på Kildemosen skal du medvirke til At skabe livskvalitet og glæde for vores borgere i plejeboligerne At borgerne medinddrages og sikres tryghed At borgerne får en meningsfuld, aktiv og positiv hverdag Et positivt og konstruktivt samarbejde med såvel borgere, pårørende og kollegaer såvel internt i teamet, som med eksterne samarbejdspartnere Vidensdeling og faglig udvikling Konkrete arbejdsopgaver Udføre plejeopgaver Bidrage til at forebygge indlæggelser Navigerer professionelt i borgerens private omgivelser Være samarbejdsvillig i opgaveløsningen Vejlede og støtte borgere samt pårørende efter deres behov Kvalifikationer og kompetencer Du er uddannet social – og sundhedshjælper eller pædagog Du har erfaring og særlig interesse for arbejdet med ældre og demente Er smidig, rummelig og samarbejdsvillig i opgaveløsningen Kan navigerer professionelt i forhold til borger, pårørende og kollegaer Relevant uddannelsesbevis vedhæftes.   Løn – og ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og FOA, samt BUPL. Ansøgningsfrist 14 december 2021 Ansættelsessamtaler afholdes løbende Tiltrædelse 1. januar 2022 Arbejdstid pr. uge 20-37 timer   Er du interesseret og vil vide mere er du velkommen til at kontakte Centerleder af Kildemosen Maria Weisbjerg for yderligere oplysninger på telefon 2520 8808.   Send din ansøgning Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen "Send ansøgning". Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering. Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post. Samsø Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.   Vi ser frem til at modtage din ansøgning   Lidt om Samsø Lyder det som noget for dig – og bor du ikke på Samsø? Så kan du læse meget mere om livet på Samsø på www.tidtilsamsoe.dk eller følge med på både Instagram på @tidtilsamsoe og Facebook på @tidtilsamsoe. Du kan læse mere om Samsø Kommune på kommunens hjemmeside https://www.samsoe.dk/ Du kan desuden finde nyttig information på Samsø Kommunes hjemmeside www.samsoe.dk/flyt-til-samsoe. På www.samsoe.dk/boliger kan du se en oversigt over øens prøveboliger, som stilles til rådighed af privatpersoner på Samsø for en begrænset periode. Samsø er et velfungerende lokalsamfund, hvor livet i de 22 landsbyer leves året rundt – også når turistsæsonen er ovre, og roen sænker sig over øen. Øen kendes på en helt unik natur, de smukke landskaber, lyset, havet og den helt specielle ø-stemning. Samsø er højtprofileret som en grøn kommune med en meget skarp miljøprofil. Kommunen lever af landbrug og turister og har i betragtning af sit befolkningsgrundlag et bemærkelsesværdigt stærkt kultur- og foreningsliv. Hvis du har lyst til at høre mere om at bo og leve på skønne Samsø har du mulighed for at få en snak med vores bosætningskonsulent, Mia Flytkjær, på aumifl@samsoe.dk eller 2520 8849 for at høre mere om livet på Samsø og muligheder for bolig. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=fde43210)
Samsø Kommune
Indrykket 7. december på JobNet
Job tilbydes:
Serviceassistent ved Samsø Sundheds- og akuthus, Aarhus Universitetshospital
Da en af vores serviceassistenter har søgt nye udfordringer på fastlandet, søger vi en ny kollega pr. 1. februar 2022, som vil være en del af vores team af serviceassistenter på Samsø Sundheds- og Akuthus.På Samsø Sundheds- og Akuthus varetager vi mange forskellige opgaver i samarbejde med Samsø Kommune.Vi er et hus, der rummer mange forskellige funktioner. I kælderen har vi skadestue, røntgen og vagtlæge, i stueetagen har vi borgere, som enten kommer hjemmefra eller direkte fra hospitalet for at blive rehabiliteret, vi behandler og observerer akutte patienter, indtil de kan gå hjem, eller indtil de kan overflyttes. På 1. sal holder Samsø Kommunes Sundhedsafdeling til sammen med jordemødre og sundhedsplejerske, samt sygeplejeklinikken. I mellembygningen sidder andre af kommunens og regionens folk og på den anden side af gården holder de praktiserende læger til. For at få hele huset til at fungere, er vi afhængige af et godt tværfagligt samarbejde. Som serviceassistent bidrager vi med at forebygge smittespredning, at holde huset rent og løse de opgaver dagen byder på, f.eks. at indgå i aktivering af borgere, der er i rehabilitering.Derfor søger vi en kollega, somer god til samarbejde og bidrage til teamet med fagligt og socialt engagementkan lide at omgås menneskerkan arbejde selvstændigt og systematisker fleksibel.Vi kan tilbydeintroduktion og oplæringet selvstændigt arbejde et velfungerende team, som holder af at hjælpe hinandenindflydelse på tilrettelæggelse af arbejdet.Du skal påregne at arbejde hver fjerde weekend.Du kan læse mere om Samsø Sundheds- og Akuthus her.Du kan læse mere om Samsø her.Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.Ansættelsen sker i henhold til Overenskomst om løn- og arbejdsforhold for erhvervsuddannede serviceassistenter, ufaglærte serviceassistenter og serviceassistentelever indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og 3F og FOA. Som udgangspunkt vil pension blive indbetalt til PensionDanmark jfr. overenskomstens § 11 stk. 5. Såfremt ansøgeren ønsker, at pensionen skal indbetales til PenSam skal det tilkendegives skriftligt overfor Aarhus Universitetshospital. Dette gælder uanset, om den pågældende ansøger ved ansættelsen ikke opfylder betingelserne for at blive omfattet af en pensionsordning.Hvis du er under 23 år, sker ansættelsen dog i henhold til Overenskomsten vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for rengøringsassistenter.For nærmere oplysninger om stillingen kan du kontakte afdelingssygeplejerske Iben Grosen på 3038 7175 alle hverdage.Vi afholder ansættelsessamtaler tirsdag den 28. december 2021.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.
Region Midtjylland
Indrykket 7. december på JobNet
Job tilbydes:
Social- og sundhedsassistentelever til januar 2022 i Samsø Kommune
Kunne du tænke dig at gøre en forskel for andre, og har du lyst til en hverdag med spændende pleje- og omsorgsopgaver og engagerede kollegaer? Ønsker du en meningsfuld uddannelse med gode jobmuligheder? Så bliv social – og sundhedsassistentelev ved Samsø Kommune. VIGTIGT: Inden du ansøger om at blive ansat som social- og sundhedsassistentelev på grundforløb 2 i januar 2022, med efterfølgende start på hovedforløbet i juni 2022, skal du have udarbejdet et optagelsesbrev på Social- og Sundhedsskolen. Din uddannelse I Samsø Kommune søger vi 1-2 social-og sundhedsassistentelever med start i januar 2022. Som social- og sundhedsassistent er det din opgave at yde hjælp og omsorg for borgere, der er syge eller svækkede. Du vil skulle løse sygeplejeopgaver, dispensere medicin, hjælpe med personlig hygiejne og koordinere opgaver omkring borgeren. Som social- og sundhedsassistent har du et stort ansvar, og kommunikation med andre sundhedsfaglige personer fylder meget. Uddannelsen til social – og sundhedsassistent varer ca. 2 år, 9 måneder og 3 uger. Uddannelsesforløbet afkortes hvis du er over 25 år eller har anden sundhedsfaglig uddannelse f.eks. social- og sundhedshjælper. Uddannelsen vil være en veksling mellem skoleperioder og praktikophold. Som social- og sundhedsassistent vil du i løbet af uddannelsen få kompetencer indenfor, sygepleje, kommunikation, medicin, genoptræning, velfærdsteknologi og rehabilitering, hvilket gør dig i stand til at skabe en bedre hverdag for borgeren. Forventninger til dig: Du skal være motiveret for at være elev og uddannelsesparat Du har lyst til at arbejde med pleje og omsorg til andre mennesker Du er fagligt nysgerrig og reflekterende Du skal være robust, og kunne indgå i relationer med syge og sårbare mennesker Du har gode samarbejdsevner og kan indgå i professionelle relationer Du kan arbejde selvstændigt og bevare overblik i kritiske situationer Det kan vi tilbyde: Garanteret praktikplads i hele dit uddannelsesforløb Uddannet praktikvejleder, som følger dig i din praktik og støtter op og evaluere Samtaler, evaluering og opfølgning under hele din uddannelse Praktiske og sundhedsfaglige opgaver, der stiger i takt med din udvikling Spændende uddannelsesforløb med gode karrieremuligheder efterfølgende Løn og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. Straffeattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted. Arbejdstiden er 37 timer om ugen og du får løn under hele din uddannelse. Du skal påregne tid til forberedelse i både skole og praktik. Voksenelevløn: Hvis du er over 25 år og har været i arbejde inden for området i mindst 1 år og med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge, inden for de sidste 4 år, er du berettiget til voksenelevløn og kan søge om dette. Derudover medregnes ansættelse med mellem 8 og 24 timer i gennemsnit pr. uge som 50%. Voksenlærlingeløn: Hvis du er over 25 år beder vi jobcenteret i din kommune om at undersøge, hvorvidt du er berettiget til voksenlærlingeløn. Ansøgning Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen "Send ansøgning". Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering. Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post. Samsø Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Vi ser frem til at modtage din ansøgning, hvor du fortæller om dig selv og årsagen til, at du søger stillingen i Samsø Kommune.   Ansøgningsfrist d. 20.12.2021 kl. 12:00. Du bedes vedlægge: Motiveret ansøgning Optagelsesbrev til GF2 fra SOSU-østjylland eller kvittering fra optagelse.dk CV med bilag for relevante uddannelser og arbejdserfaring Kompetencebevis/uddannelsesplan fra SOSU-østjylland Vil du vide mere Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Maria Weisbjerg på telefon 2520 8808, eller mail aumawe@samsoe.dk Lidt om Samsø Lyder det som noget for dig – og bor du ikke på Samsø? Så kan du læse meget mere om livet på Samsø på www.tidtilsamsoe.dk eller følge med på både Instagram på @tidtilsamsoe og Facebook på @tidtilsamsoe. Du kan læse mere om Samsø Kommune på kommunens hjemmeside https://www.samsoe.dk/ Du kan desuden finde nyttig information på Samsø Kommunes hjemmeside www.samsoe.dk/flyt-til-samsoe. På www.samsoe.dk/boliger kan du se en oversigt over øens prøveboliger, som stilles til rådighed af privatpersoner på Samsø for en begrænset periode. Samsø er et velfungerende lokalsamfund, hvor livet i de 22 landsbyer leves året rundt – også når turistsæsonen er ovre, og roen sænker sig over øen. Øen kendes på en helt unik natur, de smukke landskaber, lyset, havet og den helt specielle ø-stemning. Samsø er højtprofileret som en grøn kommune med en meget skarp miljøprofil. Kommunen lever af landbrug og turister og har i betragtning af sit befolkningsgrundlag et bemærkelsesværdigt stærkt kultur- og foreningsliv. Hvis du har lyst til at høre mere om at bo og leve på skønne Samsø har du mulighed for at få en snak med vores bosætningskonsulent, Mia Flytkjær, på aumifl@samsoe.dk eller 2520 8849 for at høre mere om livet på Samsø og muligheder for bolig. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=79cf7088)
Samsø Kommune
Indrykket 2. december på JobNet
Job tilbydes:
Sygeplejerske søges ved Samsø Sundheds- og Akuthus, Aarhus Universitetshospital
Nyd livet på SamsøVi kan tilbyde dig noget, som efterhånden er ret unikt for en sygeplejerske i DanmarkTid til dine patienterMulighed for at anvende og udvikle hele den sygeplejefaglige paletteMulighed for at etablere dig på en smuk og fredelig ø  Eller at kombinere et liv på fastlandet og et liv på øen.Vi er i den heldige situation, at vi kan tilbyde dig denne unikke stilling pr. 1. februar 2022. Stillingen er på 37 timer pr. uge.En lille arbejdsplads, der rummer det heleSamsø Sundheds- og Akuthus er et samarbejde mellem Samsø Kommune og Region Midtjylland. Det betyder, at vi observerer og behandler borgere med akutte skader og akut opstået sygdom på vores observationspladser indtil de kan gå hjem eller blive overført til fastlandet med færge eller helikopter. På vores kommunale korttidspladser rehabiliterer vi borgere, som enten kommer hjemmefra eller direkte fra hospitalet på fastlandet. Terminalt syge borgere kan også komme til palliativ behandling og pleje på korttidspladserne.    Dine kommende kollegaerVi er cirka 25 ansatte på Samsø Sundheds- og Akuthus med forskellig faglig baggrund. Der er sygeplejersker i alle vagter, og behandler- og anæstesisygeplejersker i tilstedeværelsesvagter i dagtimerne og i rådighedsvagt den øvrige del af døgnet og weekenden.Huset rummer flere kommunale funktioner og lige på den anden side af gårdspladsen har øens praktiserende læger deres praksis. De varetager al lægefaglig behandling på Samsø, og er derfor vores lægefaglige kollegaer.Vi arbejder hele tiden på at udvikle faget og samarbejdet i huset og med vores nære samarbejdspartnere. Vi har blandt andet fokus på at udvikle samarbejdet med Samsø Kommunes sygeplejeklinik og socialpsykiatrien på Samsø. Vi har flyttet dele af kommunens sygeplejeklinik ind i Sundheds- og Akuthuset og for nyligt indviet en brugerstyret plads, som kan anvendes af borgere med psykiske lidelser her i huset.  Vi byder dig velkommen medet struktureret introduktions- og oplæringsprogramintroduktion til øens mange muligheder for børn og voksne.Vi byder dig velkommen tilet alsidigt jobet godt og nært arbejdsmiljø sammen med erfarne kollegaeret dynamisk og samtidigt roligt nærsamfund med stærkt sammenhold.Vores ønsker til digAt du er god til samarbejde og bidrager til teamet med fagligt og socialt engagementAt du har brede faglige kompetencer.Vi håber, du er vores nye kollegaDu læse mere på http://samsoe.dk/ og på https://tidtilsamsoe.dk/Du behøver ikke at bo på Samsø for at arbejde sammen med os. Hvis du vælger at bo på fastlandet, kan vi sammensætte en arbejdsplan med sammenhængende fri- og arbejdsperioder og tilbyde dig gratis bolig i din arbejdsperiode.Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Iben Grosen på 3038 7175 eller på ibsoer@rm.dk. Du kan også læse mere om os her.Send din ansøgning og dit CV senest den 22. december 2021. Vi stiler mod at afholde ansættelsessamtaler i uge 52, 2021.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.
Region Midtjylland
Indrykket 8. december på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk