Stor tillid til politiet og tryghed blandt borgerne i Østjylland

Profilbillede
dato

Et stort flertal af borgerne i Østjylland føler sig generelt trygge i deres nabolag, og tilliden til politiet er fortsat meget høj. Det viser den årlige trygheds- og tillidsundersøgelse for 2023, som Justitsministeriet netop har udgivet.

Mandag morgen offentliggjorde Justitsministeriet den årlige tryghedsundersøgelse, der afdækker borgernes tryghed i det danske samfund og måler tilliden til politiet – og igen i 2023 er langt de fleste borgere i Østjylland trygge og har tillid til politiet.

 

Hele 87 procent af borgerne angiver således i den seneste trygheds- og tillidsundersøgelse, at de grundlæggende føler sig trygge i deres nabolag, mens 86 procent siger, at de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de får brug for det.

 

”I Østjyllands Politi er vi naturligvis glade for, at der fortsat er høj tillid til os fra borgerne, og at borgerne i vores syv kommuner i overvejende grad føler sig trygge i deres nabolag. Det bekræfter også det billede, vi har af, at Østjylland generelt er et trygt sted at bo,” siger politidirektør i Østjyllands Politi Kirsten Dyrman.

 

Hun tilføjer:

 

”Når vores medarbejdere hver dag går dedikerede på arbejde, er det for at yde den bedst mulige service for borgerne i Østjylland, og derfor kan vi også være stolte af, at der i den seneste undersøgelse fortsat er stor tillid til os og tryghed hos borgerne i vores politikreds.”

 

Mindre forskellige rundt om i kredsen

Fælles for de syv østjyske kommuner er, at borgerne i dem alle generelt føler sig trygge, men der er dog lokale forskelle på, hvor stor trygheden er i de forskellige dele af Østjylland.

 

Samsø er gennemsnittet et stykke over landsgennemsnittet, hvilket også gør sig gældende for trygheden i eksempelvis Syddjurs, Favrskov og Odder Kommune. Randers og Norddjurs Kommune ligger også over landsgennemsnittet.

 

I Aarhus Kommune ligger trygheden en smule under landsgennemsnittet, hvilket delvist ifølge tryghedsundersøgelsen skyldes de særligt udsatte boligområder Bispehaven, Herredsvand og Gellerup/Toveshøjparken, hvor trygheden ligger et stykke under gennemsnittet i resten af politikredsen. Disse boligområder er i undersøgelsen betegnet som SUB-områder, hvor trygheden er målt særskilt.

 

”Vi er opmærksomme på, at borgerne i de socialt udsatte boligområder i det vestlige Aarhus generelt svarer, at de føler sig mindre trygge end borgerne i politikredsens øvrige nabolag, og det er selvfølgelig et område, som særligt vores lokale politi i Aarhus Vest har fokus på. Vores lokale betjente yder dagligt en stor indsats for at øge trygheden i den vestlige del af politikredsen med både et stort forebyggende arbejde og en hårdt kurs over for de kriminelle, som er med til at skabe utryghed i boligområderne,” siger politidirektør i Østjyllands Politi Kirsten Dyrman.

 

Du kan læse hele tryghedsundersøgelsen på Justitsministeries hjemmeside på linket her.

 

Om Justitsministeriets Tryghedsundersøgelse 2023:

Tryghedsundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, som er udarbejdet på baggrund af svar fra 29.007 personer.

 

Undersøgelsen er en videreførelse af politiets tryghedsundersøgelse, som Rigspolitiet gennemførte syv gange i perioden fra 2013 til 2019, og som Justitsministeriet har gennemført siden 2021.

 

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Østjyllands Politi.
Kilde: Østjyllands Politi